top of page

GIÁ CẢ

các   Khóa học chuẩn bị trong "Studienkolleg Hannover - STH" kéo dài 10 tháng và chi phí 550 euro mỗi tháng.

 

Bạn phải chọn một trong các khóa học dự bị sau:

  1. Trong khóa học M (y học), bạn sẽ được chuẩn bị cho việc học về y học, dược, sinh học và các môn học liên quan.

  2. Trong khóa học T (công nghệ), bạn sẽ được chuẩn bị để học toán, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên và các môn kỹ thuật như kỹ thuật cơ khí.

  3. Trong khóa học W (kinh doanh), bạn sẽ được chuẩn bị cho các nghiên cứu về kinh tế và quản trị kinh doanh cũng như khoa học xã hội.

 

Nếu bạn muốn tham gia khóa học dự bị tại " Studienkolleg Hannover - STH ", trước tiên bạn phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào ( bài kiểm tra đầu vào ). Bài kiểm tra này bao gồm 3 phần:

  1. Một cuộc phỏng vấn (động lực của bạn sẽ được kiểm tra).

  2. Một bài kiểm tra tiếng Đức (cấp B2).

  3. Một bài kiểm tra toán (kiến thức trường học).

 

Bài kiểm tra hoàn thành mất 2 giờ và diễn ra 4 lần một năm. Kết quả được biết sau 10 ngày. Kỳ thi có giá 90 euro.

 

Bạn có thể đăng ký làm bài kiểm tra trực tuyến trên trang tại đây hoặc tại văn phòng (Hamburger Allee 42, 30161 Hannover).

bottom of page