top of page
Studienkolleg Hannover

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU TẠI HANOVER

Studienkolleg Hannover - STH

Hamburger Allee 42

30161 Hannover

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra

Về chúng tôi

" Studienkolleg Hannover " - "STH" - mang đến cho bạn sự hợp tác với các trường đại học ở North Rhine-Westphalia, Lower Saxony và Sachsen một sự chuẩn bị lý tưởng cho bài kiểm tra đánh giá và đảm bảo cho bạn một chỗ cho các khóa học đã chọn ở Đức ngay sau khi bạn vượt qua kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu nhập học hiện hành.

bottom of page