top of page

KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

Nếu bạn muốn tham gia khóa học dự bị tại " Studienkolleg Hannover - STH ", trước tiên bạn phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào ( bài kiểm tra đầu vào ).

 

Bài kiểm tra này bao gồm 3 phần:

  1. Một cuộc phỏng vấn (động lực của bạn sẽ được kiểm tra).

  2. Một bài kiểm tra tiếng Đức (cấp B2).

  3. Một bài kiểm tra toán (kiến thức trường học).

 

Bài kiểm tra hoàn thành mất 2 giờ và diễn ra 4 lần một năm. Kết quả được biết sau 10 ngày. Kỳ thi có giá 90 euro.

 

Bạn có thể đăng ký làm bài kiểm tra trực tuyến trên trang tại đây hoặc tại văn phòng (Hamburger Allee 42, 30161 Hannover).

Kỳ thi diễn ra tại Hamburger Allee 42, 30161 Hannover.

 

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra
bottom of page