top of page

KHÓA HỌC CHUẨN BỊ CỦA CHÚNG TÔI

Ứng viên quốc tế không được phép học trực tiếp tại một trường đại học phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học ( bài kiểm tra đánh giá ).

Để vượt qua kỳ thi này và học sau này, bạn phải tham gia một khóa học dự bị kéo dài 10 tháng và chi phí 550 euro mỗi tháng .

Bạn phải chọn một trong các khóa học dự bị sau:

  1. Trong khóa học M (y học), bạn sẽ được chuẩn bị cho việc học về y học, dược, sinh học và các môn học liên quan.

  2. Trong khóa học T (công nghệ), bạn sẽ được chuẩn bị để học toán, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên và các môn kỹ thuật như kỹ thuật cơ khí.

  3. Trong khóa học W (kinh doanh), bạn sẽ được chuẩn bị cho các nghiên cứu về kinh tế và quản trị kinh doanh cũng như khoa học xã hội.

bottom of page