top of page

M-KHÓA HỌC (THUỐC)

Trong khóa học M (y học), bạn sẽ được chuẩn bị cho việc học về y học, dược, sinh học và các môn học liên quan.

 

Trong khóa học M bạn có mỗi tuần:

Tiếng Đức - 10 bài học .

Toán - 8 bài học .

Hóa học - 4 bài học .

Vật lý - 4 bài học .

Sinh học - 6 bài học .

 

Nếu bạn muốn tham gia khóa học dự bị tại " Studienkolleg Hannover - STH ", trước tiên bạn phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào ( bài kiểm tra đầu vào ). Bài kiểm tra này bao gồm 3 phần:

  1. Một cuộc phỏng vấn (động lực của bạn sẽ được kiểm tra).

  2. Một bài kiểm tra tiếng Đức (cấp B2).

  3. Một bài kiểm tra toán (kiến thức trường học).

 

Bài kiểm tra hoàn thành mất 2 giờ và diễn ra 4 lần một năm. Kết quả được biết sau 10 ngày. Kỳ thi có giá 90 euro.

 

Bạn có thể đăng ký làm bài kiểm tra trực tuyến trên trang tại đây hoặc tại văn phòng (Hamburger Allee 42, 30161 Hannover).

 

Nếu bạn đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào, các tài liệu sau là bắt buộc trước khi bạn bắt đầu khóa học dự bị và chúng tôi sẽ thỏa thuận với bạn:

1. nhập học từ một trường đại học ở Đức (hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể nhập học).

2. Giấy chứng nhận nghỉ học (chính thức được dịch và chứng nhận).

3. một chứng chỉ mà bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh trong "Studienkolleg Hannover - STH".

 

Sau khi kiểm tra các tài liệu của bạn, bạn kết thúc một thỏa thuận với nhà máy Studienkolleg Hannover - STH . Bạn cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận cho thị thực mà bạn sẽ học tại "Studienkolleg Hannover - STH" trong một năm.

bottom of page